Difference between revisions of "Dp 332 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 12: Line 12:
 
Algoritmizace jednoduchého a rychlého algoritmu stereovidění je provedena nejdříve
 
Algoritmizace jednoduchého a rychlého algoritmu stereovidění je provedena nejdříve
 
v prostředí Matlab a později aplikována na samotný signálový procesor. Abychom mohli
 
v prostředí Matlab a později aplikována na samotný signálový procesor. Abychom mohli
efektivně vyhledávat korespondence mezi stereoskopickými snímky okolního světa, po-
+
efektivně vyhledávat korespondence mezi stereoskopickými snímky okolního světa, pořízenými z CMOS kamer, je realizována rektifikace a kalibrace stereoskopického páru
řízenými z CMOS kamer, je realizována rektifikace a kalibrace stereoskopického páru
 
 
snímků. V závěru práce jsou shrnuty výsledky realizované metody a návrh možných
 
snímků. V závěru práce jsou shrnuty výsledky realizované metody a návrh možných
 
vylepšení.
 
vylepšení.
 +
 +
* Bc. Ondřej Ton, tel: +420 739 666 831, mailto:tono1@fel.cvut.cz

Revision as of 12:58, 5 May 2010

Orientace v prostoru

Autor: Ton Ondřej

Diplomové práce 2009

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout systém detekce překážek pro orientaci v prostoru, určený pro modely mobilních zařízení na Katedře řídící techniky ČVUT. Jsou zde shrnuty základní metody pro měření hloubkové mapy scény, z nichž je vybrána metoda stereovidění. Tato metoda je dále rozebrána a aplikována na zvolený signálový DSP procesor Blackfin ADSP-BF61 na vybrané HW platformě vývojového kitu s rozšiřujícím modulem doplněným dvěma CMOS kamerami. Algoritmizace jednoduchého a rychlého algoritmu stereovidění je provedena nejdříve v prostředí Matlab a později aplikována na samotný signálový procesor. Abychom mohli efektivně vyhledávat korespondence mezi stereoskopickými snímky okolního světa, pořízenými z CMOS kamer, je realizována rektifikace a kalibrace stereoskopického páru snímků. V závěru práce jsou shrnuty výsledky realizované metody a návrh možných vylepšení.