Difference between revisions of "Dp 330 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
   
 
   
 
[[Diplomové práce 2009]]
 
[[Diplomové práce 2009]]
 +
 +
[[Image:330_dp.gif]]
  
 
Diplomová práce popisuje návrh systému pro sběr dopravních dat pomocí indukčních smyček ve vozovce. První část práce popisuje vývoj detektoru indukční smyčky pro zjištění, zda se vozidlo nachází nad smyčkou. Druhá část obsahuje návrh zařízení pro měření rychlosti a délky vozidla pomocí detektorů indukčních smyček včetně průběžného nahrání posbíraných dat na server pomocí GPRS spojení. Poslední dvě části práce se zabývají vývojem serverové aplikace pro příjem a ukládání dat z jednotlivých stanic do databáze a implementací webového rozhraní pro zobrazování dopravních statistik a průběhů na jednotlivých stanicích
 
Diplomová práce popisuje návrh systému pro sběr dopravních dat pomocí indukčních smyček ve vozovce. První část práce popisuje vývoj detektoru indukční smyčky pro zjištění, zda se vozidlo nachází nad smyčkou. Druhá část obsahuje návrh zařízení pro měření rychlosti a délky vozidla pomocí detektorů indukčních smyček včetně průběžného nahrání posbíraných dat na server pomocí GPRS spojení. Poslední dvě části práce se zabývají vývojem serverové aplikace pro příjem a ukládání dat z jednotlivých stanic do databáze a implementací webového rozhraní pro zobrazování dopravních statistik a průběhů na jednotlivých stanicích
 +
 +
* '''Macháček Miroslav''', mailto:mirek.machacek@seznam.cz
 +
* '''Kutil Michal''', mailto:kutilm@fel.cvut.cz
 +
* '''TARANIS INVEST, s.r.o''', web: http://www.taranisinvest.com

Revision as of 13:49, 5 May 2010

Automatický sčítač dopravy

Autor: Macháček Miroslav

Diplomové práce 2009

330 dp.gif

Diplomová práce popisuje návrh systému pro sběr dopravních dat pomocí indukčních smyček ve vozovce. První část práce popisuje vývoj detektoru indukční smyčky pro zjištění, zda se vozidlo nachází nad smyčkou. Druhá část obsahuje návrh zařízení pro měření rychlosti a délky vozidla pomocí detektorů indukčních smyček včetně průběžného nahrání posbíraných dat na server pomocí GPRS spojení. Poslední dvě části práce se zabývají vývojem serverové aplikace pro příjem a ukládání dat z jednotlivých stanic do databáze a implementací webového rozhraní pro zobrazování dopravních statistik a průběhů na jednotlivých stanicích