Dp 327 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:22, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Návrh a implementace softwaru pro vizualizaci telemetrických dat pro malý proudový motor

Autor: Hájek Miroslav

Diplomové práce 2009

Diplomová práce se zabývá vývojem a implementací softwarového vybavení pro řídicí jednotku malého proudového motoru (turbíny) pro model letadla. V první části se věnuje vývoji vlastního komunikačního protokolu, formátem posílaných dat a specifikací paketů. V druhé části práce popisuje tvorbu a implementaci softwarových klientů v jazyce C#, jak pro osobní počítač tak i pro mobilní zařízení typu Pocket PC. Pro testování byl vyvinut program emulující chování řídicí jednotky, pomocí kterého byly ověřeny základní funkce a programy byly laděny z výkonnostního hlediska.