Dp 326 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:26, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Návrh společného popisu služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému[edit]

Autor: Štola Jakub

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

326 dp cz.gif

Cílem této práce je navrhnout společný popis služeb průmyslového řídicího systému a podnikového informačního systému. Motivace k této práci je uvedena v první kapitole. V následujících dvou kapitolách jsou popsány použité standardy a jejich modely služeb. Čtvrtá kapitola popisuje návrhy možných mapování a společných popisů těchto standardů tak, aby vznikl jednotný popis služeb obou standardů. Na konkrétních příkladech jsou v poslední kapitole demonstrovány možnosti použití společného popisu modelů služeb.

Dp 2009 stola jakub.pdf