Dp 325 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:16, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Systém pro prezentaci modelů

Autor: Onderka Patrik

Diplomové práce 2009

Soubor:325 dp cz.gif

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout katalog modelů pro výuku předmětu Simulace a modelování a vytvořit interaktivní systém pro prezentaci těchto modelů v prostředí Matlab-Simulink. Tento systém by měl být koncipován jako otevřený s možností dalšího rozšiřování. Tato práce navazuje na diplomové práce “Katalog modelů orgánů“ od Tomáše Půži a “Katalog biosystémů“ od Jana Příhody z roku 1995 a využívá jako podklad modely z prostředí Matlab-Simulink, které byly v těchto pracích vytvořeny. Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části. První část pokrývá oblast ovládání, konfigurace a rozšiřování systému. Druhá část poskytuje potřebné informace o rozdělení instalovaných modelů a demonstruje použití systému na vybraných modelech.