Difference between revisions of "Dp 324 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
 
[[Diplomové práce 2009]]
 
[[Diplomové práce 2009]]
  
 +
[[Image:324_dp.gif]]
  
 
Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím linearního rozšířeného pozorovatele
 
Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím linearního rozšířeného pozorovatele
Line 10: Line 11:
 
pro měření. Nedostupnost stavových proměnných fyzikálních soustav je široce rozšíreným
 
pro měření. Nedostupnost stavových proměnných fyzikálních soustav je široce rozšíreným
 
problémem ve všech oblastech technické praxe.
 
problémem ve všech oblastech technické praxe.
 +
 
Vnitřní stavové proměné obsahují užitečnounou informaci, která je zapotřebí pro návrh
 
Vnitřní stavové proměné obsahují užitečnounou informaci, která je zapotřebí pro návrh
 
řízení soustavy. Avšak měření všech stavových proměnných může být bud' nemožné,
 
řízení soustavy. Avšak měření všech stavových proměnných může být bud' nemožné,
 
anebo nepraktické. V takovém případě jsou nedostupné stavové proměnné odhadovány
 
anebo nepraktické. V takovém případě jsou nedostupné stavové proměnné odhadovány
 
pozorovatelem stavu na základě znalosti vstupných a výstupných dat fyzikální soustavy.
 
pozorovatelem stavu na základě znalosti vstupných a výstupných dat fyzikální soustavy.
Tradiční pozorovatelé stavu navíc jěště vyžadují odpovídající matematický model sou-
+
Tradiční pozorovatelé stavu navíc jěště vyžadují odpovídající matematický model soustavy. Poskytování těchto odhadnutých stavových proměnných je hlavní a neocenitelnou funkcí pozorovatele stavu, který se díky tomu stal nepostradatelným nástrojem v  řídící technice.
stavy. Poskytování těchto odhadnutých stavových proměnných je hlavní a neocenitelnou
 
funkcí pozorovatele stavu, který se díky tomu stal nepostradatelným nástrojem v  řídící technice.
 
 
Hlavní myšlenka alternativního konceptu návrhu rozšířeného pozorovatele stavu je
 
Hlavní myšlenka alternativního konceptu návrhu rozšířeného pozorovatele stavu je
 
schopnost odhadovat tu část soustavy, která není popsána matematickým modelem.
 
schopnost odhadovat tu část soustavy, která není popsána matematickým modelem.
To znamená odhadovat v reálném čase jak neznámou dynamiku soustavy, tak i ex-
+
To znamená odhadovat v reálném čase jak neznámou dynamiku soustavy, tak i externí poruchu. Celková kvalita řízení pomocí konceptu s pozorovatelem stavu může být
terní poruchu. Celková kvalita řízení pomocí konceptu s pozorovatelem stavu může být
+
zlepšena, pokud je pozorovatel schopen  přizpůsobit svoji šířku pásma aktuální dynamice řízené  soustavy. Pozorovatel, který nastavením šířky pásma odráží tuto dynamiku, se
zlepšena, pokud je pozorovatel schopen  přizpůsobit svoji šířku pásma aktuální dynami-
 
ce řízené  soustavy. Pozorovatel, který nastavením šířky pásma odráží tuto dynamiku, se
 
 
nazývá adaptivní pozorovatel.
 
nazývá adaptivní pozorovatel.
 +
 +
* Šemelíková Adéla, mailto:semela1@fel.cvut.cz

Revision as of 13:08, 5 May 2010

Adaptivní regulátor založený na pozorovateli

Autor: Šemelíková Adéla

Diplomové práce 2009

324 dp.gif

Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím linearního rozšířeného pozorovatele stavu při návrhu řízení pro systémy, jejichž vnitřní stavové proměnné jsou nedostupné pro měření. Nedostupnost stavových proměnných fyzikálních soustav je široce rozšíreným problémem ve všech oblastech technické praxe.

Vnitřní stavové proměné obsahují užitečnounou informaci, která je zapotřebí pro návrh řízení soustavy. Avšak měření všech stavových proměnných může být bud' nemožné, anebo nepraktické. V takovém případě jsou nedostupné stavové proměnné odhadovány pozorovatelem stavu na základě znalosti vstupných a výstupných dat fyzikální soustavy. Tradiční pozorovatelé stavu navíc jěště vyžadují odpovídající matematický model soustavy. Poskytování těchto odhadnutých stavových proměnných je hlavní a neocenitelnou funkcí pozorovatele stavu, který se díky tomu stal nepostradatelným nástrojem v řídící technice. Hlavní myšlenka alternativního konceptu návrhu rozšířeného pozorovatele stavu je schopnost odhadovat tu část soustavy, která není popsána matematickým modelem. To znamená odhadovat v reálném čase jak neznámou dynamiku soustavy, tak i externí poruchu. Celková kvalita řízení pomocí konceptu s pozorovatelem stavu může být zlepšena, pokud je pozorovatel schopen přizpůsobit svoji šířku pásma aktuální dynamice řízené soustavy. Pozorovatel, který nastavením šířky pásma odráží tuto dynamiku, se nazývá adaptivní pozorovatel.