Dp 322 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:52, 7 March 2014 by Sojkam1 (talk | contribs) (Automatické doplnění odkazu na PDF)
Jump to: navigation, search

Vzducholod' základní řízení

Autor: Bittner Jiří

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

322 dp cz.gif

Tato diplomová práce se zabývá náavrhem řízení modelu vzducholodi. Návrh řešení manuální řízení pomocí joysticku a plně autonomní řízení, které se orientuje pomocí sen- zorického systému. Práce zahrnuje podrobný popis modelu a jeho částí. Jsou zde obsažena měření vlastností modelu a statistick zpracování naměřených výsledků. Zdokumentován je kompletní návrh palubní řídící elektroniky včetně návrhu plošného spoje a softwarového vybavení použitého procesoru. Dále je popsán software PC stanice, bezdrátová komuni- kace mezi palubní a pozemní jednotkou a komunikační protokol mezi nimi. Závěrečná část práce je věnována shrnutí dosažených výsledků a možnostem dalšího vývoje projektu.