Dp 321 cz

From DCEwiki
Revision as of 12:58, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Rozhraní nástroje pro tvorbu rozvrhu

Autor: Kunc Ondřej

Diplomové práce 2009

Ukolem práce je na pilotním projektu ověřit použitelnost technologie Silverlight pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní(GUI) optimalizačniho nástroje. Jako pilotní apliakace bylo zvoleno GUI nástroje pro tvorbu rozvrhu fakulty, které v sobě kombinuje požadavky na komfortni ovladani blízke desktopové aplikaci a zároveň potřebu sdílení dat, kterou naopak nabizí webová aplikace. Úvodní kapitoly popisují základní pojmy .NETu využívané v Silverlight technologii, stejné jako s instalaci a používání Silverlightu. Dále je popisován vyvinutý Silverlight program, určený pro tvorbu rozvrhu školy. V závěru jsou zhodnoceny osobní zkušenosti a postřehy nabyté při tvorbě programu.