Difference between revisions of "Dp 321 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 12: Line 12:
 
požadavky na komfortni ovladani blízke desktopové aplikaci a zároveň potřebu sdílení
 
požadavky na komfortni ovladani blízke desktopové aplikaci a zároveň potřebu sdílení
 
dat, kterou naopak nabizí webová aplikace.
 
dat, kterou naopak nabizí webová aplikace.
 +
 
Úvodní kapitoly popisují základní pojmy .NETu využívané v Silverlight technologii,
 
Úvodní kapitoly popisují základní pojmy .NETu využívané v Silverlight technologii,
 
stejné jako s instalaci a používání Silverlightu. Dále je popisován vyvinutý Silverlight
 
stejné jako s instalaci a používání Silverlightu. Dále je popisován vyvinutý Silverlight

Revision as of 11:59, 5 May 2010

Rozhraní nástroje pro tvorbu rozvrhu

Autor: Kunc Ondřej

Diplomové práce 2009

321 dp cz.gif

Ukolem práce je na pilotním projektu ověřit použitelnost technologie Silverlight pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní(GUI) optimalizačniho nástroje. Jako pilotní apliakace bylo zvoleno GUI nástroje pro tvorbu rozvrhu fakulty, které v sobě kombinuje požadavky na komfortni ovladani blízke desktopové aplikaci a zároveň potřebu sdílení dat, kterou naopak nabizí webová aplikace.

Úvodní kapitoly popisují základní pojmy .NETu využívané v Silverlight technologii, stejné jako s instalaci a používání Silverlightu. Dále je popisován vyvinutý Silverlight program, určený pro tvorbu rozvrhu školy. V závěru jsou zhodnoceny osobní zkušenosti a postřehy nabyté při tvorbě programu.