Difference between revisions of "Dp 321 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 14: Line 14:
 
program, určený pro tvorbu rozvrhu školy. V závěru jsou zhodnoceny osobní zkušenosti
 
program, určený pro tvorbu rozvrhu školy. V závěru jsou zhodnoceny osobní zkušenosti
 
a postřehy nabyté při tvorbě programu.
 
a postřehy nabyté při tvorbě programu.
 +
 +
* Kunc Ondřej, tel: +420 776 093 344, mailto:o.kunc@email.cz
 +
* Libor Waszniowski, tel: +420 775 367 726, mailto:xwasznio@fel.cvut.cz

Revision as of 11:58, 5 May 2010

Rozhraní nástroje pro tvorbu rozvrhu

Autor: Kunc Ondřej

Diplomové práce 2009

Ukolem práce je na pilotním projektu ověřit použitelnost technologie Silverlight pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní(GUI) optimalizačniho nástroje. Jako pilotní apliakace bylo zvoleno GUI nástroje pro tvorbu rozvrhu fakulty, které v sobě kombinuje požadavky na komfortni ovladani blízke desktopové aplikaci a zároveň potřebu sdílení dat, kterou naopak nabizí webová aplikace. Úvodní kapitoly popisují základní pojmy .NETu využívané v Silverlight technologii, stejné jako s instalaci a používání Silverlightu. Dále je popisován vyvinutý Silverlight program, určený pro tvorbu rozvrhu školy. V závěru jsou zhodnoceny osobní zkušenosti a postřehy nabyté při tvorbě programu.