Dp 320 cz

From DCEwiki
Revision as of 10:20, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Měření a regulace teplot pro indukční ohřev

Autor: Cendelín Rostislav

Diplomové práce 2009

320 dp cz.gif

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému měření a řízení teplot pro indukční ohřev. V první části jsou představeny možnosti měření teplot se zaměřením na senzory vhodné pro indukční ohřev. Druhá část popisuje samotnou realizaci, použité HW komponenty a implementovaný software. V rámci projektu vznikl měřicí kufr s programovatelným automatem, který zajišťuje výměnu dat mezi počítačem a procesem indukčního ohřevu přes MPI rozhraní. Pro přenosný počítač s PCMCIA slotem byla vyvinuta aplikace pro vizualizaci měřených dat a ovládání systému. Na závěr jsou uvedeny výsledky reálných testů celého zařízení.