Difference between revisions of "Dp 319 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 10: Line 10:
 
prvků sběrnice RS-232. Autorem zadání je firma působící v oblasti systémů s využitím
 
prvků sběrnice RS-232. Autorem zadání je firma působící v oblasti systémů s využitím
 
čárových kódů, jejíž motivací je detekce chyb v komunikaci při vývoji prvků systému.
 
čárových kódů, jejíž motivací je detekce chyb v komunikaci při vývoji prvků systému.
Tento záznamník dat ukl´ad´a komunikaci na pamˇet’ovou kartu Secure Digital, doplˇnuje
+
 
z´aznam o ˇcasov´e znaˇcky a obsahuje tak´e uˇzivatelsk´e rozhran´ı v podobˇe displeje a tlaˇc´ıtek.
+
Tento záznamník dat ukládá komunikaci na paměťovou kartu Secure Digital, doplňuje
Pr´ace se zab´yv´a v´ybˇerem mikrokontrol´eru, volbou vhodn´ych v´yvojov´ych prostˇredk°u
+
záznam o časové značky a obsahuje také uživatelské rozhraní v podobě displeje a tlačítek.
a n´avrhem hardware a software.
+
Práce se zabývá výběrem mikrokontroléru, volbou vhodných vývojových prostředku
Tˇeˇziˇstˇem pr´ace je oˇziven´ı mikrokontrol´eru Atmel AT91SAM7S256 s j´adrem ARM a
+
a návrhem hardware a software.
v´yvojov´ych n´astroj°u GNU ARM a OpenOCD. Software je postaven na vlastn´ı koncepci
+
 
s vyuˇzit´ım knihoven Newlib a EFSL.
+
Těžištěm práce je oživení mikrokontroléru Atmel AT91SAM7S256 s jádrem ARM a
 +
vývojových nástrojů GNU ARM a OpenOCD. Software je postaven na vlastní koncepci
 +
s využitím knihoven Newlib a EFSL.
 +
 
 +
 
 +
* Martin Novák, tel: +420 777 308 685, mailto:martin.novak@gmail.com, web: http://www.martinnovak.com
 +
* Martin Kimr, mailto:martin.kimr@kodys.cz, web: http://www.kodys.cz

Revision as of 10:16, 5 May 2010

Záznamník dat pro RS-232

Autor: Novák Martin

Diplomové práce 2009

319.jpg

Tato práce popisuje kompletní návrh embedded zařízení pro záznam komunikace dvou prvků sběrnice RS-232. Autorem zadání je firma působící v oblasti systémů s využitím čárových kódů, jejíž motivací je detekce chyb v komunikaci při vývoji prvků systému.

Tento záznamník dat ukládá komunikaci na paměťovou kartu Secure Digital, doplňuje záznam o časové značky a obsahuje také uživatelské rozhraní v podobě displeje a tlačítek. Práce se zabývá výběrem mikrokontroléru, volbou vhodných vývojových prostředku a návrhem hardware a software.

Těžištěm práce je oživení mikrokontroléru Atmel AT91SAM7S256 s jádrem ARM a vývojových nástrojů GNU ARM a OpenOCD. Software je postaven na vlastní koncepci s využitím knihoven Newlib a EFSL.