Difference between revisions of "Dp 318 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Automatické doplnění odkazu na PDF)
Line 4: Line 4:
 
   
 
   
 
[[Diplomové práce 2009]]
 
[[Diplomové práce 2009]]
 +
 +
[[Media:Dp_2009_jozifek_lukas.pdf|Stáhnout práci v PDF]]
  
 
[[Image:318img.jpg]]
 
[[Image:318img.jpg]]

Revision as of 23:52, 7 March 2014

Vizualizace dynamických modelů ve Virtual RealityToolboxu v Matlabu

Autor: Jozífek Lukáš

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

318img.jpg

Tato práce se zabývá tvorbou virtuálních modelů v programu Matlab, pomocí virtual reality toolboxu. Model je tvořen dynamickým systémem v simulinku a trojrozměrnou scénou. Ta je popsána pomocí jazyka VRML (Virtual reality modeling language). Pro výuku návrhu regulátorů jsou vytvořeny modely „kulička na tyči“ a „dvě kyvadla na vozíku“. Pro tyto modely jsou navrženy regulátory PID (proporcionálně-integračně-derivační) a LQG (kvadraticky optimální řízení). Jako poslední model je zde ukázkový regulátor „Wattův odstředivý regulátor“, který stabilizuje otáčky parního stroje pomocí tlaku páry.