Dp 317 cz

From DCEwiki
Revision as of 19:06, 18 March 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE PRO SIMATIC S7

Autor: Polák Petr

Diplomové práce 2009

Tato práce má za úkol ukázat postup zabezpečení obsluhy robotického pracoviště s využitím Safety PLC firmy Siemens. Cílem je nastudovat a ukázat postup navržení bezpečnostních funkcí realizovaných bezpečnostním ovládacím systémem a zprovoznění bezpečnostního systému firmy Siemens, který je k dispozici na katedře řídicí techniky. Pro tento bezpečnostní systém pak vytvořit jednoduchý návod pro pozdější případné využití.