Dp 314 cz

From DCEwiki
Revision as of 11:01, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Dálková správa, řízení a tarifikační měření distribučních PDR rozvaděčů

Autor: Šafránek Milan

Diplomové práce 2009

314 dp.gif

Tato diplomová práce se zabývá možností tarifikačního měření distribučních PDR rozvaděčů pomocí programovatelného automatu, který nám umožní dálkovou správu zařízení. Celý systém by měl být pro-aktivním a v budoucnosti snadno rozšiřitelným. Práce také stručně popisuje problematiku programovatelných automatů, práci s technologií WAGO I/O SYSTEM, programový systém Control Web a komunikační protokoly MODBUS a SNMP.