Dp 270 cz

From DCEwiki
Revision as of 12:21, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Heuristické Algoritmy pre Plánovanie Projektov[edit]

Autor: Peter Kovalčík

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

270img.gif

Diplomová práca sa zaoberá implementáciou Efektívneho Algoritmu pre Rozvrhovanie Projektov s Ľubovoľnými Dočasnými Obmedzeniami, čo je rozvrhovací algoritmus riešiaci hlavne projektovo-manažérske problémy, kde celková dĺžka projektu musí byť čo najkratšia. Algoritmus bol implementovaný a modifikovaný v prostredí Mathworks Matlab. Modifikácie algoritmu boli vykonané s cieľom urýchliť výpočetnú dobu algoritmu aj za cenu stráty jeho efektivity. Modifikovaný algoritmus bol implementovaný do Java open-source aplikácie GanttProject, určenej pre riadenie projektov. Prvá polovica práce pokrýva teóriu základných pojmov rozvrhovania a teóriu popisujúcu implementovaný algoritmus. Druhá časť detailne popisuje postup implementácie algoritmu do oboch prostredí a prezentuje výsledky experimentov, na ktorých bol algoritmus testovaný.

Dp 2008 kovalcik peter.pdf