Dp 261 cz

From DCEwiki
Revision as of 12:20, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Návrh vícevrstvého řídicího systému pro automatizaci budovy[edit]

Autor: Doležal Jan

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

261img.gif

Tato diplomová práce navrhuje optimální strukturu řídicího systému vhodného pro aplikaci v inteligentních budovách typu bytu či rodinného domu. Řešení používaná v průmyslu často nejsou vhodná pro domovní aplikaci. Autor bere v úvahu technické, ekonomické a zejména uživatelské faktory, aby navrhl inovativní trojvrstvý řídicí systém, který vyhovuje požadavkům různorodých typů uživatelů lépe, než současné dvouvrstvé systémy. Práce poskytuje detailní popis nové střední vrstvy, včetně propojení s existujícími systémy, inovativní uživatelské rozhraní i vhodnou hardwarovou implementaci. Zjednodušený systém logiky je navržen, aby i uživatel bez znalostí řídicích systémů mohl díky střední vrstvě sám provádět základní údržbu a změny systému, aniž by riskoval poškození vitálních funkcí. Řešení optimalizovaná pro domovní automatizaci tak mohou konečně pokrýt mezeru na trhu a inteligentní instalace se stát běžnou součástí domácností.

Dp 2008 dolezal jan.pdf