Difference between revisions of "Dp 246 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Kategorizace anotací.)
m
 
Line 6: Line 6:
 
[[Diplomové práce 2007]]
 
[[Diplomové práce 2007]]
  
[[Media:Dp_2007_tomasek_jiri2.pdf|Stáhnout práci v PDF]]br>
+
[[Media:Dp_2007_tomasek_jiri2.pdf|Stáhnout práci v PDF]]<br>
 
[[Media:Dp_2007_tomasek_jiri.pdf|Stáhnout dodatek k práci v PDF]]
 
[[Media:Dp_2007_tomasek_jiri.pdf|Stáhnout dodatek k práci v PDF]]
  

Latest revision as of 02:52, 27 August 2014

FDT/DTM v průmyslové automatizaci[edit]

Autor: Tomášek Jiří

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF
Stáhnout dodatek k práci v PDF

246img.gif

Diplomová práce se zabývá návrhem ovladačů pro provozní přístroje umístěné na průmyslové sběrnici PROFIBUS PA podle koncepce Field Device Tool/Device Type Manager (FDT/DTM). Návrh je založen na nástroji dtmManager společnosti MM Software GmbH, který slouží k tvorbě modulů DTM. K propojení aplikace FDT umístěné na počítačové stanici s průmyslovou sběrnicí je použita komunikační karta CP5611 společnosti Siemens.

V teoretické části diplomové práce se nachází seznámení s principy popisu provozních přístrojů na základě programových komponent, stručný popis průmyslové sběrnice PROFIBUS PA a popis nástroje dtmManager.

Praktická část popisuje návrh komunikačního modulu a ovladače pro provozní přístroj. Jako tento přístroj bylo vybráno teplotní čidlo TF-211 společnosti ABB Automation GmbH.

Dp 2007 tomasek jiri2.pdf
Dp 2007 tomasek jiri.pdf