Dp 237 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:44, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

LonWorks v domovní automatizaci[edit]

Autor: Vesecký Josef

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

237img.gif

Tato diplomová práce je součástí projektu model automatizace budov. Skládá se z několika částí. Hlavní čáastí je návrh a realizace výtahu a jeho zasazení do stávající sítě LonWorks. Dále jsem za účcelem identifikace otopného systému vytvořil v programovacím jazyce Java klienta, který stahuje a ukládá hodnoty uživatelem zvolených proměnných z OPC serveru IpLonGate. Dokončil jsem také konfiguraci inteligentních světel podle standardu DALI.

Celý projekt jsem zahrnul do intermetové prezentace, kde se s ním zájemci blíže seznámí. Pro studijní účely jsem navrhl harmonogram laboratorních úloh, které se projektu dotýkají.

Dp 2007 vesecky josef.pdf