Difference between revisions of "Dp 230 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Kategorizace anotací.)
m (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
 
Line 14: Line 14:
 
* '''Plšek Stanislav''', tel:+420737356367, mailto:ssttaannaa@seznam.cz
 
* '''Plšek Stanislav''', tel:+420737356367, mailto:ssttaannaa@seznam.cz
  
[[Soubor:Dp_2007_plsek_stanislav.pdf]]
+
[[Soubor:Dp_2007_plsek_stanislav.pdf|thumb|left]]

Latest revision as of 23:43, 26 August 2014

Validace modelu lineárního spalovacího motoru[edit]

Autor: Plšek Stanislav

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

230img.gif

Tato práce se zabývá validací modelu lineárního spalovacího motoru a návrhem řízení poměru vzduchu a paliva u tohoto druhu motoru. Lineární spalovací motor přeměňuje chemickou energii uhlovodíkového paliva na energii elektrickou. Hlavními částmi motoru jsou elektrický lineární motorgenerátor a dva protiběžné válce spalovacího motoru. Všechny jeho části jsou rozloženy v jedné ose. Pohyb motoru není rotační, ale posuvný. Výhodou této koncepce je mechanická jednoduchost a z toho plynoucí vysoká životnost. Tento typ motoru by se v budoucnu dal využít jako pohonná jednotka pro hybridní pohony, nebo případně jako základ kompaktní elektrocentrály s vyšší účinností a výkonovou hustotou. Model byl nejprve validován s prototypem lineárního spalovacího motoru a poté na něm bylo navrženo řízení.

Dp 2007 plsek stanislav.pdf