Dp 208 cz

From DCEwiki
Revision as of 03:47, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Přidání PDF náhledu.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Model výtahu

Autor: Zajíc Josef

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

208img.gif

Diplomová práce popisuje realizaci elektronického modelu tří výtahů. Pojezdy kabin výtahů modelu jsou simulovány rozsvěcováním skupin sloupcových LED diod. Model je realizován s využitím mikrokontroléru PIC a je propojen s nadřazeným řídícím systémem pomocí paralelního nebo sériového rozhraní. Řízení pojezdu jenotlivých výtahů a skupinové řízení všech výtahů je realizováno programovatelným automatem PLC WAGO. V práci jsou také popsány použité technologie PLC, PIC , příslušné vývojové prostředky a je diskutována problematika nasazení sériové průmyslové sběrnice LONWORKS.

Dp 2005 zajic josef.pdf