Dp 207 cz

From DCEwiki
Revision as of 03:47, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Přidání PDF náhledu.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Orientace v prostředí[edit]

Autor: Wohlgemuth Jan

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá řízením modelu vzducholodě a její orientací v prostoru. Model je vybaven soustavou motorů a modelářských serv pro řízení modelu a řadou senzorů, pomocí nichž je vyhodnocována poloha a přítomnost překážek.

Nejdůležitějšími senzory jsou ultrazvukový dálkoměr pro určení vzdálenosti k překážce a elektronický kompas pro určení natočení modelu. Model pomocí řídicího mikrokontroléru PIC komunikuje bezdrátově s řídicím osobním počítačem za pomoci komunikačních modulů Bluetooth. Reprezentace naměřených dat, zpracování a jejich vizualizace se uskutečňuje v nadřízeném PC. Osobní počítač data vyhodnotí a pošle řídicí příkazy podřízenému mikrokontroléru. Model za pomoci řídicího PC postupně prozkoumává prostor a nová data přispějí ke zkvalitnění výsledné mapy prostředí. Projekt byl realizován jako demonstrace bezdrátové komunikace v řízení.

Dp 2005 wohlgemuth jan.pdf