Dp 206 cz

From DCEwiki
Revision as of 12:14, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
Jump to: navigation, search

Model automatizace budov

Autor: Václav Vozár

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

206img.gif

V současné době jsou budovy navrhovány s respektováním flexibility místností, možnostmi úspory energie a vzdáleného monitorování a ovládání. Komunikační sítě poskytují efektivní prostředky ke splnění takovýchto úloh a požadavků. Tato práce pojednává o vývoji modelu administrativní budovy s použitím komunikačních technologií LonWorks, DALI a EnOcean a ukazuje různé možnosti konfigurace těchto sítí, vhodná zařízení a funkce budovy. Různé možnosti chování budovy jsou ukázány na stavu obsazení místností, úspory energie, atd.