Dp 205 cz

From DCEwiki
Revision as of 12:14, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
Jump to: navigation, search

Trojosé manipulátory

Autor: Repák Tomáš

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

205img.gif

Diplomová práca ponúka definíciu a strucný prehlad o typoch priemyselných robotov a manipulátorov. Zaoberá sa ich konštrukcným riešením (pohonné jednotky, úchopné hlavice, snímace), hardwarom a softwarom pre riadenie. Na základe tohoto prehľadu sme návrhli riadiaci systém pre konkrétny reálny priemyselný manipulátor SKATE M03.

Dp 2005 repak tomas.pdf