Dp 199 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:41, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Dálkové řízení modelu[edit]

Autor: Mužíček Petr

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

199img.gif

V této diplomové práci je popsán způsob řízení modelu auta počítačem a mobilním telefonem prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth a řízení pomocí optických čidel. V prvém případě je model auta řízen pokyny zaslanými z počítače respektive z mobilního telefonu přes moduly Bluetooth, které jsou k počítači a k elektronice v autě připojeny. Komunikace s těmito moduly je uskutečněna přes sériové rozhraní. V druhém případě je model řízen mikroprocesorem na základě signálů přijatých z optických čidel na podvozku auta. Cílem práce je ověřit využití bezdrátového propojení pro řízení objektu v reálném čase.


Dp 2005 muzicek petr.pdf