Dp 186 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:39, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Propojení městského kamerového dohlížecího systému s lokálním kamerovým systémem[edit]

Autor: Jiří Izer

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

186img.gif

Cílem této diplomové práce je prezentace myšlenky zabývající se integrací bezpečnostních systémů.

V tomto případě se jedná o propojení městského kamerového dohlížecího systému a objektového kamerového systému, ke kterému dochází za přesně definovaných podmínek.

Úvod obsahuje obecný popis městského kamerového dohlížecího systému a prvků řetězce kamerového systému. Dále se pojednává o principech sériové komunikace na RS-232 a RS-485. Poté je navržen hardware systému včetně řídicích algoritmů a komunikačního protokolu. Celý systém je řízen demonstrační aplikací ve Windows.

Dp 2005 izer jiri.pdf