Difference between revisions of "Dp 184 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Kategorizace anotací.)
m (Přidání PDF náhledů.)
 
Line 13: Line 13:
  
 
* '''Jakub Hamouz''', tel: +420607715083, mailto:hamouzj@seznam.cz
 
* '''Jakub Hamouz''', tel: +420607715083, mailto:hamouzj@seznam.cz
 +
 +
[[Soubor:Dp_2005_hamouz_jakub.pdf|thumb|left]]

Latest revision as of 02:41, 27 August 2014

Řízení kalibračního vozíku vodoměrných vrtulí[edit]

Autor: Jakub Hamouz

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

184img.gif

Cílem této práce je popsat řídící systém vyvinutý do nového kalibračního vozíku pro Českou kalibrační stanici v Praze. Tento vozík nahrazuje původní vozík, který byl zničen při povodni 2002. Hlavním úkolem vozíku je v současné době kalibrování vodoměrných vrtulí vlečených ve vodním kanále pod vozíkem. Práce je rozdělena na tři hlavní části popisující jednotlivé úrovně řízení. Nižší úroveň, představovaná dvěma deskami s programovatelnými poli Xilinx, zajišťuje ruční řízení vozíku a měření veličin (dráha, čas, rychlost a pulsy od vrtulí) nutných pro kalibraci. Vyšší úroveň řízení, palubní počítač, umožňuje automatické řízení vozíku a celého kalibračního procesu. Výsledky kalibrace jsou ukládány do tohoto počítače a zároveň jsou pravidelně posílány bezdrátovou sítí LAN do počítače na velínu, který reprezentuje třetí, dohlížecí úroveň. Vozík je možné řídit i z velína, kde v tom případě probíhá vizualizace kalibračního procesu.

Dp 2005 hamouz jakub.pdf