Dp 183 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:12, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
Jump to: navigation, search

Algoritmy pro strukturované matice s aplikacemi pro polynomiální metody syntézy

Autor: Frízel Radek

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

Tato diplomová práce ukazuje možnost zrychlení stávajících postupů pro výpočet maticových rovnic na základě znalosti struktury matic. Zaměřuje se na řešení polynomiální Diofantické rovnice, často potřebné při analýze systému a návrhu regulačních obvodů a filtrů, pro které je rychlost jejího výpočtu podstatná. Byla implementována funkce pro prostředí Matlab, založená na Sylvestrově metodě, která dosahuje zrychlení při zachování přesnosti výpočtu. Funkce spolupracuje s knihovnou "Polynomial toolbox for Matlab" a využívá externího solveru LAPACKu, umožnujícího efektivnější výpočet matic se známou strukturou.