Difference between revisions of "Dp 183 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Kategorizace anotací.)
m (Přidání PDF náhledů.)
 
Line 12: Line 12:
 
* '''Frízel Radek''', tel: +420776374935, mailto:radek.frizel@centrum.cz
 
* '''Frízel Radek''', tel: +420776374935, mailto:radek.frizel@centrum.cz
 
* '''Hromčík Martin''', tel: +420224357681, mailto:m.hromcik@c-a-k.cz
 
* '''Hromčík Martin''', tel: +420224357681, mailto:m.hromcik@c-a-k.cz
 +
 +
[[Soubor:Dp_2005_frizel_radek.pdf|thumb|left]]

Latest revision as of 02:41, 27 August 2014

Algoritmy pro strukturované matice s aplikacemi pro polynomiální metody syntézy[edit]

Autor: Frízel Radek

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

Tato diplomová práce ukazuje možnost zrychlení stávajících postupů pro výpočet maticových rovnic na základě znalosti struktury matic. Zaměřuje se na řešení polynomiální Diofantické rovnice, často potřebné při analýze systému a návrhu regulačních obvodů a filtrů, pro které je rychlost jejího výpočtu podstatná. Byla implementována funkce pro prostředí Matlab, založená na Sylvestrově metodě, která dosahuje zrychlení při zachování přesnosti výpočtu. Funkce spolupracuje s knihovnou "Polynomial toolbox for Matlab" a využívá externího solveru LAPACKu, umožnujícího efektivnější výpočet matic se známou strukturou.

Dp 2005 frizel radek.pdf