Difference between revisions of "Dp 182 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Kategorizace anotací.)
m (Přidání PDF náhledů.)
 
Line 12: Line 12:
 
* '''Fencl Tomáš''', tel: +420728669281, mailto:fenclt@seznam.cz
 
* '''Fencl Tomáš''', tel: +420728669281, mailto:fenclt@seznam.cz
 
* '''Doc. Ing. Bílek Jan, CSc.''', mailto:bilekj@fel.cvut.cz
 
* '''Doc. Ing. Bílek Jan, CSc.''', mailto:bilekj@fel.cvut.cz
 +
 +
[[Soubor:Dp_2005_fencl_tomas.pdf|thumb|left]]

Latest revision as of 02:41, 27 August 2014

Algoritmus vícerozměrového regulátoru[edit]

Autor: Fencl Tomáš

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

Tato práce popisuje řízení výměníkové stanice teplé užitkové vody bez použití akumulační nádrže. Ve stanici jsou použity deskové výměníky tepla, které mají vysokou účinnost. V rámci práce byl v programu Matlab vytvořen simulační model stanice. Řízení teploty teplé užitkové vody zajišťuje PD regulátor s proměnným zesílením akčního zásahu. PD regulátor byl vytvořen v prostředí Mosaic, které simuluje programovatelný automat. V programu Reliance byla vytvořena vizualizace, která umožnila spojení programů Matlab a Mosaic.

Dp 2005 fencl tomas.pdf