Difference between revisions of "Dp 181 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Kategorizace anotací.)
m (Přidání PDF náhledů.)
 
Line 12: Line 12:
 
* '''Černý Miroslav''', tel: +420723939851, mailto:xcernym@seznam.cz
 
* '''Černý Miroslav''', tel: +420723939851, mailto:xcernym@seznam.cz
 
* '''Ing. Jan Krákora''', mailto:krakorj@control.felk.cvut.cz
 
* '''Ing. Jan Krákora''', mailto:krakorj@control.felk.cvut.cz
 +
 +
[[Soubor:Dp_2005_cerny_miroslav.pdf|thumb|left]]

Latest revision as of 03:41, 27 August 2014

Komunikace CAN v automobilu[edit]

Autor: Černý Miroslav

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro sledování automobilu. Teoretická část textu popisuje základní principy fungování sítí GSM, GPRS a systém družicové navigace GPS. Praktická část popisuje návrh a realizaci zařízení mobilní jednotky založené na modulu Siemens XT55, dále je věnována pozornost řídícímu modulu na bázi mikroprocesoru HC12D60, který plní funkci řízení mobilní jednotky. Posledním úkolem praktické části je realizace základního programového vybavení, demonstrující funkci zhotoveného zařízení.

Dp 2005 cerny miroslav.pdf