Dp 180 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:11, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
Jump to: navigation, search

Knihovna funkcí pro MuPAD pro symbolické počítání s polynomiálními maticemi

Autor: Augusta Petr

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

180img.gif.png

Práce popisuje nově vytvořenou a volně dostupnou knihovnu funkcí pro symbolické počítání s polynomy a polynomiálními maticemi nazvanou Polmat. Knihovna Polmat je vyvíjena pro MuPAD, snadno dostupný a výkonný počítačový algebraický systém a programovací jazyk. Samotný MuPAD neobsahuje funkce pro analýzu systémů a návrh regulačních obvodů a filtrů, a proto vznikla snaha tyto algoritmy vytvořit. Knihovna najde uplatnění ve výzkumu a vývoji tzv. algebraických metod návrhu regulátorů a filtrů. Implementovány byly funkce pro řešení lineárních rovnic s polynomy a polynomiálními maticemi, výpočet spektrální faktorizace polynomu a polynomiální matice a další. Dokument obsahuje úvod do počítání s polynomiálními maticemi a počítání s počítačovými algebraickými systémy, popis použití funkcí a procedur, vysvětlení užitých metod, demonstrativní příklady a výsledky zkušebních testů.