Dp 177 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:39, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

PLC - třídění předmětů[edit]

Autor: Oesterreicher Karel

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

177img.gif

Diplomová práce se zabývá konstrukcí robota a jeho řízením pomocí programovatelného automatu Simatic řady S7-300. Zvláštní důraz je kladen na možnosti řízení robota ve 2D prostoru s omezením zrychlení jednotlivých pohonů. Automaty Simatic nejsou primárně určeny pro složitější matematické výpočty ani pro práci s daty, ale pro řízení technologických celků v reálném čase. Přesto jsem využil rezervy strojového času pro výpočet vhodné trajektorie pohybu robota ve 2D prostředí a pro řízení jeho polohy na základě těchto výpočtů. V této práci je i navrženo rozhraní pro řízení a visualizaci ve vizualizačním prostředí technologických procesů InTouch. Rozhraní kromě vizualizace a základních operátorských funkcí umožňuje i zadání nové mapy pracovního prostoru a naprogramovaní postupu práce robota.

Dp 2004 oesterreicher karel.pdf