Dp 169 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:38, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Simulace počítačové sítě - OPNET Modeler[edit]

Autor: Cigánek Tomáš

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

Simulační program OPNET Modeler je vysoce efektivní a výkonný nástroj pro analýzu, návrh a modelování sítí. ORTE je projekt realizující tzv. middleware pro realizaci real-time aplikací.

Cílem práce je propojit ORTE s OPNET Modelerem a pomocí speciálního rozhraní poskytovaného OPNET Modelerem a realizovat varianty ORTE funkcí pro přístup k síťové vrstvě tak, aby bylo možné namísto do síťové vrstvy systému posílat data přímo do OPNETu.

Dále je úkolem ověřit možnosti spolupráce obecné síťové aplikace a~OPNET Modeleru pro případné další využití v projektech realizovaných na katedře řídící techniky ČVUT FEL.

Dp 2004 ciganek tomas.pdf