Dp 163 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:37, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Programovatelná řídicí jednotka[edit]

Autor: Thöndel Evžen

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

163img.gif

Tématem této diplomové práce je návrh a realizace programovatelného řídicího modulu. Práce se zabývá nejen hardwarovým řešením, ale i vývojem grafického návrhového systému, který metodou „Drag and Drop“ umožňuje jednoduchý vývoj a ladění uživatelských aplikací určených pro tento modul. Práce je tématicky členěna do dvou částí. První část popisuje strukturu a postup konstrukce tohoto modulu. Zde budou popsány vlastnosti použitých součástek a návrh desek plošných spojů. Druhá část se podrobně zabývá především popisem zmíněného grafického návrhového systému.

Dp 2004 thondel evzen.pdf