Dp 159 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:37, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM V REAL-TIME JAVA[edit]

Autor: Procházka Tomáš

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

159img.gif

Tato diplomová práce se zabývá popisem vlastností procesoru aJ-80 od firmy aJile Systems a desky JSTAMP, která tento procesor obsahuje. Jedná se o procesor s nativní exekucí bajtového kódu a implementací základních mechanismů jazyka Java přímo v hardwaru procesoru. Popis je proveden jak na úrovni technické (konstrukční) specifikace, tak z hlediska obecného chování procesoru s důrazem na jeho využití v real-time řízení.

V rámci diplomové práce vznikla ukázková aplikace demonstrující možnosti zařízení JSTAMP. Jedná se o laboratorní model motorku, který je připojen k desce JTAMP, jako k řídícímu systému. Chování řídícího systému je ovládáno a monitorováno z nadřazeného počítače PC, kde se také v grafické formě zobrazují průběhy důležitých veličin regulace.

Dp 2004 prochazka tomas.pdf