Dp 157 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:37, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

PROFIBUS DP Slave s připojením přes USB

Autor: Oborník Eduard

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

157img.gif

Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení PROFIBUS DP Slave vybavené rozhraním USB. Teoretická část práce popisuje základní vlastnosti PROFIBUS DP a jeho rozšíření o slave redundanci. Dále jsou uvedeny možnosti implementace USB a rozbor vlastností tohoto připojení. Praktická část je věnována popisu návrhu a realizaci daného zařízení. To je postaveno na základě obvodů Siemens DPC31 a FTDI FT245BM. Firmware pro toto zařízení byl vytvořen v jazyce C. V Borland C++ Builder byla vytvořena PC aplikace, která se zařízením komunikuje pres USB.

Dp 2004 obornik eduard.pdf