Dp 131 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:34, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Operační systém reálného času OSEK a protokol CAN[edit]

Autor: Krákora Michal

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

131 thesis cz img.gif

Tato diplomová práce se zabývá popisem a použitím real-time operačního systému OSEK a sériového komunikačního protokolu CAN. Teoretická část DP popisuje strukturu OS OSEK a protokolu CAN. Dále uvádí praktické zkušenosti získané při práci s programovým prostředím CodeWarrior a nástrojem OSEKbuilder, které jsou součástí implementace OSEKturbo od firmy Metrowerks. Hlavním cílem praktické části bylo dokončit realizaci řídících modulů na bázi mikropočítace Motorola HC12D60 a na příkladu řídicí aplikace pracující v OS OSEK oveřit jejich funkčnost, tak aby mohly být použity v laboratoři distribuovaného řízení katedry řídicí techniky ČVUT FEL.

Dp 2003 krakora michal.pdf