Dp 115 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:32, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Operační systém reálného času pro automobily[edit]

Autor: Musil Miroslav

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

115 thesis cz img.gif

První část textu popisuje operační systémem OSEK. Operační systém OSEK je operační systém reálného času který splňuje požadavky specifikace OSEK/VDX a který je určen pro použití v řídících jednotkách automobilů. Druhá část textu popisuje návrh a realizaci technických a programových prostředků určených pro softwarový produkt "OSEKturbo OS" firmy Metrowerks, což je implementace operačního systému OSEK.

Dp 2003 musil miroslav.pdf