Dp 105 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:31, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Řízení mísírny betonových směsí Říkov

Autor: Deutsch Pavel

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

Cílem této práce bylo seznámit se s postupem míchání betonových směsí v betonárce Říkov a navrhnout vhodný způsob řízení jako nadstavby nad stávající technologií betonárky. Při návrhu řídicího systému je třeba brát zřetel na požadavky zadavatele práce. Na základě těchto požadavků a všech dostupných informací o využívané technologii a způsobu míchání v betonárce Říkov jsem navrhl distribuovaný způsob řízení se supervisorem a dvěma podřízenými prvky. Osobní počítač, který tvoří supervisora řídicího systému, zajišťuje kromě vizualizace a synchronizace celého řídicího systému také administrativní funkce potřebné k chodu betonárky. Podřízenými prvky jsou řídicí jednotka vážního systému a programovatelný automat ovládající akční členy.

Dp 2003 deutsch pavel.pdf