Dp 104 cz

From DCEwiki
Revision as of 12:48, 9 December 2009 by Sova (talk | contribs) (Založena nová stránka: =Řízení fyzikálních modelů programovatelnými automaty= Autor: Cepák Milan Těžiště této práce tvoří zásuvný regulační modul 1771-PD firmy Allen – Bra…)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Řízení fyzikálních modelů programovatelnými automaty

Autor: Cepák Milan

Těžiště této práce tvoří zásuvný regulační modul 1771-PD firmy Allen – Bradley. Ten jako součást programovatelného automatu slouží k řízení technologických procesů. Jeho nejvýznamnější schopnost představuje regulace dvou uzavřených smyček najednou. Nezanedbatelná je i množina volitelných vlastností, kterými disponuje. Cíl práce spočívá ve zmapování možností daného modulu a jeho implementaci jako procesního kontroleru při řízení modelů systémů a laboratorních soustav. Regulační systém je navržen prostřednictvím žebříčkové logiky s využitím komunikace prováděné mezi automatem a modulem blokovými přenosy. Celý řídicí obvod je vizualizován a laboratorní model i snímán webovou kamerou.

Diplomové práce 2003