DjVu/phead

From DCEwiki
< DjVu
Revision as of 11:03, 16 January 2018 by Keny (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Metadatový element, který se projeví pouze při tisku DjVu stránky – ovšem pouze pokud to aplikace pro čtení DjVu souborů podporuje. Více viz: *…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Metadatový element, který se projeví pouze při tisku DjVu stránky – ovšem pouze pokud to aplikace pro čtení DjVu souborů podporuje. Více viz: