Difference between revisions of "Diz 66 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Založena nová stránka s textem „=Identification for Model Predictive Control under Closed-loop Conditions= '''Author''': Eva Žáčeková Disertační práce 2019 In recent year…“)
 
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
=Identification for Model Predictive Control under Closed-loop Conditions=
+
=Identifikace pro prediktivní řízení v podmínkách uzavřené smyčky=
  
'''Author''': Eva Žáčeková
+
'''Auhor''': Eva Žáčeková
  
 
[[Disertační práce 2019]]
 
[[Disertační práce 2019]]
  
In  recent  years, modern  control  algorithms  have  gained  popularity  in  many  fields  of  in-
+
V posledných rokoch došlo k rozmachu moderných algoritmov pre riadenie v rôznych odvetviach priemyslu. Jednou z metód,  
dustry. One of the methods that has become widely recognized is Model Predictive Con-
+
ktorá sa stala veľmi populárnou, je aj prediktívny regulátor založený na modeli.  
troller (MPC). Such controller brings innumerable advantages such as possibility to define
+
Takýto regulátor prináša nespočetné množstvo výhod, ako napríklad možnosť kompaktne
control requirements compactly as an objective function, ability to incorporate potential
+
definovať požiadavky na riadenie vo forme účelovej funkcie, schopnosť zahrnúť
constraints directly into the cost function and many others—at the same time, it brings
+
obmedzenia priamo do optimalizačnej úlohy a mnoho ďalších. Zároveň však tento
some  disadvantages  as  well.  Above  all,  its  main  drawback  is  the  fact  that  it  crucially
+
typ regulátora prináša aj niekoľko nevýhod.
needs a mathematical model for its proper functioning.  Its internal model not only has to
 
describe the reality (the responses of the real controlled system) accurately but it should
 
also be as simple as possible due to the computational complexity of the resulting task.
 
However, a mathematical model that is not a sufficiently reliable replica of the controlled
 
system can significantly degrade the performance yielded by the controller relying on it.
 
Therefore,  extensive attention needs to be paid to the search for an appropriate system
 
behavior predictor.
 

Latest revision as of 10:18, 5 November 2019

Identifikace pro prediktivní řízení v podmínkách uzavřené smyčky[edit]

Auhor: Eva Žáčeková

Disertační práce 2019

V posledných rokoch došlo k rozmachu moderných algoritmov pre riadenie v rôznych odvetviach priemyslu. Jednou z metód, ktorá sa stala veľmi populárnou, je aj prediktívny regulátor založený na modeli. Takýto regulátor prináša nespočetné množstvo výhod, ako napríklad možnosť kompaktne definovať požiadavky na riadenie vo forme účelovej funkcie, schopnosť zahrnúť obmedzenia priamo do optimalizačnej úlohy a mnoho ďalších. Zároveň však tento typ regulátora prináša aj niekoľko nevýhod.