Diz 63 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:08, 5 November 2019 by Keny (talk | contribs) (Keny změnil model obsahu stránky Diz 63 cs z „čistý text“ na „wikitext“)
Jump to: navigation, search

Algoritmy pro rozvrhování lidských zdrojů s využitím strojového učení

Autor: Roman Václavík

V literatuře lze nalézt mnoho algoritmů řešících kombinatorické problémy, jelikož vědci se touto problematikou zabývají po mnoho desetiletí