Diz 63 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:05, 5 November 2019 by Keny (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
= Algoritmy pro rozvrhování lidských zdrojů s využitím strojového učení = '''Autor''': Roman Václavík [[Kategorie:Disertační práce 2019]] V literatuře lze nalézt mnoho algoritmů řešících kombinatorické problémy, jelikož vědci