Diz 63 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:00, 5 November 2019 by Keny (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
= Algoritmy pro rozvrhování lidských zdrojů s využitím strojového učení =