Disklessová pracovní stanice

From DCEwiki
Revision as of 13:41, 18 September 2019 by Keny (talk | contribs) (Specifika sendviče překrytého overlayem)
Jump to: navigation, search

Výsledný operační systém disklessové pracovní stanice je výsledkem sloučení několika vrstev do jednoho sendviče.

Anatomie vrstvy

Především si musíme si uvědomit že pořadí, v jakém se vrstvy sestaví do sendviče, je důležité.

Specifika sendviče překrytého overlayem

Lokální kešování

Menu

~/.config/menus/xfce-applications.menu

Odkud se berou položky v menu?

$ env | grep XDG_CONFIG_DIRS

Kontejnerová virtualizace