Disklessová pracovní stanice

From DCEwiki
Revision as of 13:29, 18 September 2019 by Keny (talk | contribs) (Menu)
Jump to: navigation, search

Specifika sendviče překrytého overlayem

Lokální kešování

Menu

Odkud se berou položky v menu?

$ env | grep XDG_CONFIG_DIRS

Kontejnerová virtualizace