Diskless

From DCEwiki
Revision as of 13:18, 18 September 2019 by Keny (talk | contribs) (Obsah manuálu)
Jump to: navigation, search

Diskless technologie, česky - bezdiskové, jsou v našem kontextu ty, které umožňují běh pracovních stanic a serverů bez toho, že by fyzický, nebo virtuální stroj vyžadoval lokálně instalovaný operační systém.

Full-Diskless 
Je varianta disklessového stroje, při které se nepracuje vůbec s žádným blokovým zařízením. Jádro získá IP adresu rozhraní, přes které si připojí systém nasdílený přes NFS, při zavádění jádra přes PXE. Ramdisk i jádro si klientská stanice stahuje přes TFTP.
Half-Diskless 
Je varianta pro virtuální disklessové stroje, virtualizované skrze QEMU, při které se při zavádění systému využívá virtuální blokové zařízení, nasdílené tak jako systém přes NFS. Toto blokové zařízení obsahuje linuxové jádro, ramdisk a zavaděč Grub, který při zavádění jádru předá IP adresu pro rozhraní přes které si pak připojí systém nasdílený přes NFS. Tímto způsobem lze spustit virtuální stroj aniž by byl závislý na DHCP a zavádění přes PXE.


Obsah manuálu

(Vpravo je uveden aktuální stav zpracování kapitoly)

Přehled vývoje infrastruktury pro diskless Debian na katedře DCE
 
100%
Jak vytvořit bezdiskový stroj s operačním systémem GNU/Linux  
 
80%
Práce v prostředí ramdisku  
 
80%
Překrytí systémového disku - overlay filesystem  
 
90%
Disklessová pracovní stanice  
 
00%
VMware Player v prostředí bezdiskového linuxu  
 
90%
Virtualizovaný cluster  
 
60%

Doplňky

Tisková verze
Diskuze k tomuto materiálu