Diskless

From DCEwiki
Revision as of 22:38, 6 September 2014 by Keny (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Diskless technologie, česky - bezdiskové, jsou v našem kontextu ty, které umožňují běh pracovních stanic a serverů bez toho, že by fyzický, nebo virtuální stroj vyžadoval lokálně instalovaný operační systém.

Obsah manuálu

(Vpravo je uveden aktuální stav zpracování kapitoly)

Přehled vývoje infrastruktury pro diskless Debian na katedře DCE
 
100%
Jak vytvořit bezdiskový stroj s operačním systémem GNU/Linux  
 
80%
Práce v prostředí ramdisku  
 
80%
Překrytí systémového disku - overlay filesystem  
 
90%
VMware Player v prostředí bezdiskového linuxu  
 
90%
Virtualizovaný cluster  
 
60%

Doplňky

Tisková verze
Diskuze k tomuto materiálu